Nemospeed s.r.o.

Naše společnost

Nemospeed s.r.o. je moderní a dynamická spediční společnost poskytující komplexní řešení pro přepravu zboží v národní i mezinárodní dopravě.

Naším hlavním cílem je spokojenost zákazníků, kterým zajišťujeme dopravu na vysoké úrovni.

Pro naše zákazníky nabízíme kompletní logistické služby včetně těžkých a velkoobjemových přeprav.

Dispečeři společnosti jsou k dispozici 24 hodin denně.

Disponujeme:

Politika jakosti společnosti Nemospeed

Vedení společnosti, zastoupené generálním ředitelem, se zavazuje, že svou činnost bude provádět v souladu s principy neustálého zlepšování tak, aby spokojenost klienta byla vždy na prvním místě.

Naše hlavní zásady:

  • zajistit přepravu zboží v mezinárodní a vnitrostátní silniční dopravě požadované jakosti v souladu s požadavky zákazníka a v souladu s příslušnými právními předpisy
  • všichni zaměstnanci jsou si vědomi významu a významu své práce, přičemž každý z nich odpovídá za kvalitu poskytovaných služeb a za neustálé zlepšování své práce
  • činnost je prováděna v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce

Vsetín, den 1. 4. 2019

Vladimír Minčev
ředitel společnosti